taraneonlineicon
@»» چهارده دعا با یک استجابت - ترانه آنلاین
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

ترانه آنلاین

@»» چهارده دعا با یک استجابت

@»» چهارده دعا با یک استجابت

چهارده دعا با یک استجابت


خدایا! این چهارده دعای مرا که همگی یک دعا بودند، به یک استجابت که چهارده استجابت است، برسان و حکومت او را که حکومت چهارده تن است، هر چه زودتر بر زمین سایه‌گستر فرما.


1ـ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور

دنیا مثل قبر بزرگی است که مردگان آن نسل‌های بی‌شماری از فرزندان آدم و حوّایند، با آرزوهای کوچک و بزرگی که به گور برده‌اند.

خدایا! ما وارثان ماتم‌زده اهل قبور را با نوید برآورده شدن آسمانی‌ترین آرزوی آدم خاکی ـ که سینه‌هایمان را سخت می‌فشارد ـ شاد و مسرور فرما.

خدایا! زمین ـ این قبرستان مرده آرزوهای فرزندان آدم ـ را با قدوم احیاگر آن کس که آمدنش را وعده فرموده‌ای ، زنده و اهل آن را سرزنده گردان.

خدایا! سال‌هاست دنیادوستی و آرزوهای پست و کوچک دنیوی، دل‌های ما را که روزگاری قدم‌گاه تو بوده‌اند، میرانده است؛ و ما امروز مردگانی هستیم که به زندگی در قبور متحرکمان خو کرده‌ایم. آرزوی زیارت وجه زیبای خودت را، شورآفرین قلب‌هایمان کن.

خدایا! زبانم لال، اگر روزی آرزوی دیدن و پابوسی امامم را به گور بردم، منت گذار و لحظه‌ای او را بر مزارم عبور ده تا به بویش ز لحد رقص‌کنان برخیزم.

2ـ اللهم اغن کل فقیر

خدایا! هر چه مال‌اندوزی می‌کنیم، فقیرتر می شویم و هر چه به دنبال خواسته‌هایمان می‌رویم، بی‌نیاز نمی‌شویم. ما را به نیاز حقیقی‌مان برسان و در آغوش او از همه چیز بی‌نیازمان کن.

خدایا! دینت را که بازیچه زبان ما بندگان هوس گردیده و در این بازی، رنگ‌وبوی حقیقی‌اش را از دست داده، با ظهور تجدیدکننده شریعتت، غنای دوباره بخش.

خدایا! ما را که بدون او هیچ نداریم، به او که همه‌چیزمان است برسان.

خدایا! او را که در دولت کریمه‌اش هیچ فقیری نخواهد ماند، بر زمین حاکم گردان.

3ـ اللهم اشبع کل جائع

خدایا! بی‌قراران زیارت آن طاووس زیبای اهل جنت را، سیراب از تماشای قامت رعنایش کن.

خدایا! ما را از دنیاطلبی سیر کن تا اشتهایی جز تماشای او که وجه زیبای توست در دل نپرورانیم.

خدایا! تا کی شاهد آن باشیم که انسان ها ـ به ظلم ـ از گرسنگی جان دهند؟ این همه گرسنه را کس نمی‌تواند سیر کند، مگر او که وعده داده‌ای در سایه حکومتش هیچ کس گرسنه سر به بالین نگذارد.

به تمنای چشم گرسنگان، حکومتش را در زمین برقرار گردان.

4ـ اللهم اکس کل عریان

خدایا! بر قامت دین لباس سربلندی، بر قامت ولایت لباس حکومت، بر قامت اولیاءت لباس عزت، بر قامت دشمنانت لباس ذلت، بر قامت زمین لباس حیات و بر اندام دل‌آرای یوسف زهرا(ع ) لباس ظهور بپوشان.

خدایا! قلب ما را پیش از آن‌که در سرمای غیبت منجمد شود، در گرمای آغوش او پناه ده.

5ـ اللهم اقض دین کل مدین

خدایا! با دستان او که کلید گنجینه‌های زمین و آسمانت را به او سپرده‌ای، دین تمام دین‌داران را بپرداز.

خدایا! بودن‌مان را مدیون حجتت هستیم. توفیق ده تا با فدا کردن هستی‌مان در رکاب او، ذره‌ای از این دین را ادا کنیم.

خدایا! مدیون تمام نعمات توایم و برای هر نعمتی، بی‌نهایت شکر بده‌کاریم. با چه رویی از تو بخواهیم که نعمتت را بر ما تمام کنی ـ یعنی ولی ما را به ما برسانی ـ مگر این‌که بگوییم فقط اوست که می‌تواند شانه ما را از زیر بار این همه دین خالی کند. پس نعمتت را بر ما تمام کن.

6ـ اللهم فرّج عن کل مکروب

خدایا! هیچ گرهی نیست که جز با دست‌های او باز شود و هیچ گرهی نیست که با دست‌های او باز نشود.

با ظهور او گره از کار عالم بگشا.

خدایا! تنها گرفتاری و غم و اندوهمان را غیبت او قرار ده تا تنها حاجتمان فرج او باشد.

خدایا! هیچ گرهی در کار او نیست، مگر این‌که با دست‌های ما بسته شده است. ما را با توفیق طاعت و کسب رضایت خودت موفق به گشودن گرهی کن که با دست خود بسته‌ایم.

خدایا! او را که از بی‌صاحبی ما اندوه می‌خورد، با تحقق حکومتش و سروری بر ما خشنود گردان.

7ـ اللهم رُدّ کل غریب

خدایا! ما را که از دامن پاک او گریخته‌ایم و آواره برهوت هواهای نفسانی شده‌ایم، دوباره به وطنمان که آغوش اوست برگردان.

خدایا! او را که از ما رنجیده و غریبانه از شهر ما رخت بربسته و در جایی که ما نمی‌دانیم، منزل گزیده است، دوباره به دیار ما شرمندگان ظلم خویش باز گردان.

خدایا! این آرزوی قلبی او را که آرزوی ما نیز هست یعنی پاک شدن گرد غربت از چهره دین و اولیای دین هر چه زودتر به استجابت برسان.

8ـ اللهم فُکّ کل اسیر

خدایا! ما را از زندان تاریک و سرد خواسته‌های زشت نفسانی و از زندان تاریک‌تر و سردتر هجران او رهایی بخش.

خدایا! غل و زنجیرهای نفس را از دست و پای عقلمان بگشا تا نجات و آزادی را تنها در رسیدن به او بیابیم و بندگی او را اسارت نخوانیم.

خدایا! ما را پاک پاک کن و همه گناهان‌مان را ببخش تا او که زندانی پلیدی‌ها و گناهان ماست، نجات یابد.

خدایا! ما را اسیر او کن تا از بند غیر او آزاد شویم.

9ـ اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین

خدایا! مرا که با فسادم مانع ظهور او و اصلاح امور مسلمین به دست او شده‌ام اصلاح فرما.

خدایا! تنها چیزی که به صلاح ماست، ظهور اوست و آنچه که مانع ظهور اوست، فساد ماست و حکومت هر آن‌چه که غیر او یا بیگانه با او ـ بر ما ـ است، موجب فساد ماست؛ ما را با رهایی از سلطه دشمنان او و خدمت به نظامی که به نام اوست، به صلاحمان که حکومت اوست، برسان.

10ـ اللهم اشف کل مریض

خدایا! هر چه زودتر او را به عیادت همه بیماران بفرست.

خدایا! ما را بیمار او کن تا از همه بیماری‌ها شفا یابیم.

خدایا! با شربت وصل او قلب هجران‌کشیده ما را از آتش تب فراقش شفا بخش.

خدایا! با ظهور تنها امید قلب حضرت زهرا(س )، بازوان شکسته، سینه مجروح و گونه کبودش را شفای عاجل مرحمت فرما.

11ـ اللهم سُدّ فقرنا بغناک

خدایا! ما به غیر از تو و او کسی را نداریم. احتیاج ما به او با هیچ چیز برطرف نمی‌شود جز به دست تو و رساندن او به ما.

خدایا! مسئلت از غیر تو و نیاز به غیر او، ما را در پرت‌گاه فقر افکنده است؛ نیاز به او را که نجات‌بخش ما از این سقوط و تنها مایه بی‌نیازی ماست، در دل‌هایمان برویان.

خدایا! ما را محتاج او کن تا از غیر او بی‌نیاز شویم.

12ـ اللهم غیّر سوء حالنا بحسن حالک

خدایا! «گذشته» سیاهمان که بی او سپری شد؛ «حال» تیره ما را به «فردا»ی روشن او برسان.

خدایا! «حال» ما را بی او ببین و روزگارمان را بدون او مپسند.

خدایا! حال و روز ما را که خالی از اوست، با حال و روز خودت که پیش او و با اوست، تغییر ده.

خدایا! او را پیش ما بفرست تا ما را پیش تو بیاورد.

13ـ اللهم اقض عنا الدین

خدایا! خودت دین سنگین ما را به او که تحقق سروری او بر ماست، بپرداز.

خدایا! گناهان ما غیبت او را تمدید می‌کند و غیبت او، دین او را برگردن ما سنگین‌تر می‌گرداند؛ بر همه گناهان ما قلم عفو و مغفرت کش.

14ـ و اغننا من الفقر

خدایا! شنیده‌ام که بعضی‌ها را فقیر می‌کنی تا متوجه تو شوند و به درگاه تو روی نیاز آورند؛ ما را نه به واسطه فقر، که به واسطه او و در دولت کریمه او به بارگاه خودت بکشان.

خدایا! مرا در فقری قرار مده که نهایتش کفر است؛ مرا از او فقیر نکن.

مرا در فقری قرار ده که نهایتش ایمان است؛ مرا فقیر او کن.

خدایا! ما را با او بی‌نیاز کن و به او بی‌نیاز مکن.

خدایا! این چهارده دعای مرا که همگی یک دعا بودند، به یک استجابت که چهارده استجابت است، برسان و حکومت او را که حکومت چهارده تن است، هر چه زودتر بر زمین سایه‌گستر فرما.

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)